Träning & Kost

METOD

Majoriteten utav oss har en eller flera inskränkningar i vårt rörelsemönster, som oftast skapats utifrån vardagliga sysslor och/eller inaktivitet, men kan också bero på tidigare skador som skett i vardagen, av egen träning eller i samband med idrott. Dessa inskränkningar hindrar oss från att utföra en eller flera rörelser och övningar optimalt.


Jag brukar förklara träningen för mina kunder som kärn-och skalträning, där kärnträningen symboliserar kontroll och är den träning som lägger en fundamental grund för all annan träning som senare innefattar vikter, explosivitet och annan mer specifik träning. Och här skiljer sig behoven många gånger avsevärt mellan individer.


Min uppgift är att upptäcka dina behov när det kommer till din träning. Vid första träff gör jag alltid en analys bestående av flera rörelsemoment för att upptäcka eventuella motoriska svagheter. Analysen lägger sedan grunden för träningen vi genomför.


© Copyright. All Rights Reserved.

© Copyright. All Rights Reserved.